Nieuws & wetens-waardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector!
Slider

Minder invasieve operatie, maximale wervelgroei en geen zwervende ijzerdeeltjes

Dankzij een grote donatie van MoveS start het VUmc MS Centrum Amsterdam een Expertisecentrum Cognitie dat zich richt op specialistische zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS.

De uitstoot van ammoniak is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 en voldoet met 127,6 kiloton aan het Europees gestelde plafond.

Door over instellings- en gemeentegrenzen heen samen te werken en kennis uit te wisselen, kan de hulp aan jongeren die de zeer verslavende drug GHB gebruiken verbeteren.

Lyme borreliosis (ziekte van Lyme) is de meest gerapporteerde teek gerelateerde infectieziekte in Europa en Noord-Amerika.

Essential Phamarceuticals is niet bereid de prijzen van Camcolit, Norgalax, Calcitonine en Slow K te verlagen.

Toon meer artikelen