Nieuws & wetens-waardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector!
Slider

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk starten een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector.

Sinds 2003 is het gebruik van tabak, alcohol en cannabis onder leerlingen van alle schoolniveaus gedaald.

UMC Utrecht gaat een aantal veranderingen doorvoeren bij het Centrum voor Thuisbeademing (CTB).

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter.

Een nieuw ontdekte kankercel verklaart waarom een teruggekeerd neuroblastoom niet meer behandelbaar is.

Pleegkinderen vertonen meer probleemgedrag dan leeftijdsgenoten in ‘normale’ gezinssituaties.

Toon meer artikelen