Verpleeghuis: terugkeer van de armenzorg?

Verpleeghuis: terugkeer van de armenzorg?

In maart 2015 publiceerde Berenschot het rapport "Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren", gebaseerd op een onderzoek naar de verschillen tussen particuliere en reguliere verpleeghuizen.

De voornaamste conclusies: particuliere huizen hebben 23% meer inkomsten en besteden het meerdere geld vooral aan zorg, voeding en huisvesting. Particuliere huizen zetten hoger opgeleid zorgpersoneel in en leveren 40% meer uren zorg per bewoner dan reguliere huizen. Het personeel in particuliere huizen kent een lager ziekteverzuim (4% tegen 6%), minder werkoverleg, minder taakdifferentiatie en minder administratieve lasten (onder andere door minder regels en efficiëntere organisatie) dan in reguliere huizen.

Het rapport heeft vrijwel geen aandacht gekregen!

De discussie van dit moment gaat vooral over de grote kwaliteitsverschillen tussen reguliere verpleeghuizen. En ja, die zijn er. Ze bestaan al jaren en het is schandalig. En ja, daar is de meerderheid van bestuurders in de verpleeghuiszorg verantwoordelijk voor. Ze maken nog steeds foute keuzes. En ja, staatssecretaris van Rijn had daar al lang iets aan kunnen doen door de keuzevrijheid van bestuurders te beperken. Maar bestuurders aan banden leggen, dat wil hij niet. Hij komt met het ene zoethoudertje na het andere, nu weer een vrijblijvende leidraad, en hij komt er mee weg.

De discussie zou echter met evenveel nadruk moeten gaan over de vraag wat de kwaliteit van leven is die je met 23% meer inkomsten kunt leveren en hoe deze kwaliteit zich verhoudt tot wat de best functionerende verpleeghuizen te bieden hebben. Welke kwaliteit van leven gunnen we onze naasten die nú in een verpleeghuis wonen en hoeveel geld hebben we daarvoor over? 23% meer dan nu? Of is dat alleen voorbehouden aan mensen die zelf een paar duizend euro per maand kunnen neertellen?


Meer aandacht voor uw privacy met de nieuwe ZorgCo-
Slimme sensoren voorkomen vicieuze cirkel in de (n-

Related Posts


Volg nieuws ook via...

Informatie blogger

Van 1977 tot 2006 Hoofd Personeel & Organisatie bij de Stichting KVV (nu: Laurens) te Rotterdam. ...

Top bloggers ...

hansHans Hoogerheide
Directeur van Mozaïek Advies & Coaching B.V. 


marcellinoMarcellino Bogers
Eigenaar Congressen met Zorg. 


ruud coolenKees Visser
Voorzitter CNH / Beheerder ZorgPortaal.nl netwerk. 


cornelisCornelis
Ziekenverzorger en verpleegkundige NP 

(advertentie)